تماس با ما

 
   

 

 
 View صنایع استیل ایران in a larger map

دفتر مرکزی:

بلوارمیرداماد–ساختمان کامیار 73–طبقه 3-واحد 17- شرکت تولیدی صنایع استیل ایران

تلفن : ۲۲۲۲۰۰۰۳ و ۵ – ۲۲۲۲۱۵۷۴ – ۰۲۱ – ۰۰۹۸

فاکس : ۲۲۲۲۰۹۵۶ – ۰۲۱ – ۰۰۹۸

تلفن صدای مشتری :  ۲۲۲۲۰۰۰۳-۰۲۱ – ۰۰۹۸

 


Head Office:

No 73 – Mirdamad Blvd – Tehran – Iran – Sanaye Steel Iran Ind Co.

Tel : ( +98 21 ) 22 22 15 74 – 5   ,   22 22 000 3

Fax : ( +98 21 ) 22 22 0 956


   

 
View صنایع استیل ایران in a larger map

مرکز پخش:

بازار–تیمچه حاجب الدوله –پلاک ۵۴ – فروشگاه صنایع استیل ایران

تلفن : ۵۵۶۲۰۴۶۵ و ۵۵۶۲۶۳۵۳ – ۰۲۱ – ۰۰۹۸

فاکس : ۵۵۸۰۹۹۱۹ – ۰۲۱ – ۰۰۹۸


Sales Office:

No 54–Timcheh Hajeb o dole–Bazar–Tehran–Iran–Sanaye Steel Iran Store

Tel : ( +98 21 ) 55 62 63 53 & 55 62 0 465

Fax: (+98 21)  55809919

   


View صنایع استیل ایران in a larger map

کارخانه:

کیلومتر ۴۵ جاده ترانزیت قزوین–زنجان–کارخانه تولیدی صنایع استیل ایران

تلفن : ۸ – ۳۵۸۶۵۴۰۱ – ۰۲۴۰۰۹۸

فاکس : ۳۵۸۶۵۴۰۰ – ۰۲۴۰۰۹۸


Factory:

45th Kilometers of Qazvin,Zanjan Transit Road–Iran–Sanaye Steel Iran Ind Factory

Tel : ( +98 24 ) 35865401–8

Fax : ( +98 24 ) 35865400


نام و نام خانوادگي
* ايميل ارتباطي
تلفن تماس
* متن
 

 
 

 

امروز   23
کل بازدید 7799
شماره تلفن صدای مشتری:
 22220003
   

 

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2016