اخبار

 
   

 

 
 
   گواهينامه هاي (ISO 9001:2008) و (ISO10002:2004)


شرکت صنايع استيل ايران در راستاي حفظ و ارتقاي سطح کيفي محصولات وهمچنين افزايش رضايت مشتريان اقدام به پياده سازي واستقرارسيستم هاي مديريت کيفيت (ISO 9001:2008) ومديريت رضايت مشتري (ISO10002 :2004) نموده وموفق به دريافت گواهينامه هاي مربوط از شرکت SGS سوئيس گرديده است.   


تعداد مشاهده خبر: 1489 
 

 

امروز   8
کل بازدید 6832
شماره تلفن صدای مشتری:
 22220003
   

 

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2016