دفتر مرکزی

” شرکت تولیدی صنایع استیل ایران “

آدرس: تهران / چهارراه فرمانیه / خیابان نارنجستان هفتم (جهانبخش نژاد) / پلاک ۷ / مجتمع پارک سنتر فرمانیه / واحد ۵۰۵ اداری

تلفن: ۴۰۲۲۹۸۰۰ ,۴۰۲۲۷۶۰۰ ,  ۴۰۲۲۸۰۰۱ – ۰۲۱

شعبه بازار

” فروشگاه صنایع استیل ایران “

آدرس: بازار / تیمچه حاجب الدوله / پلاک ۵۴

تلفن :  ۵۵۶۲۰۴۶۵  و ۵۵۶۲۶۳۵۳ – ۰۲۱

فکس : ۵۵۸۰۹۹۱۹ – ۰۲۱

کارخانه

” کارخانه تولیدی صنایع استیل ایران “

آدرس: کیلومتر ۴۵ جاده ترانزیت قزوین – زنجان

تلفن : ۸ – ۳۵۸۶۵۴۰۱ – ۰۲۴

فکس : ۳۵۸۶۵۴۰۰ – ۰۲۴